Tàu hũ nóng 5K (Bà Huyện Thanh Quan)

Địa chỉ: 21 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 4, Tp Vũng Tàu

sữa đậu nành tàu hũ nóng foody.vn

Nhận xét