Takoyaki Chochin

Địa chỉ: 163 Thùy Vân, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0932 056 060
Facebook: fb/takoyaki

bánh bạch tuộc foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này