Tài Sinh Tố (2)

Địa chỉ: 34D Nguyễn Trường Tộ, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0368 065 302
Facebook: fb/taisinhto

Sinh tố Rau má Bánh flan Foody.vn

Nhận xét