Tài Sinh Tố (1)

Địa chỉ: 30 Tú Xương, Phường 4, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0937 896 925
Facebook: fb/taisinhto

Sinh tố Rau má Bánh flan Foody.vn

Nhận xét