Súp cua Diễm

Địa chỉ: 136 Lê Lai, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0918 324 108

Súp cua Trà sữa Foody.vn

Nhận xét