Sinh tố Kim

Địa chỉ: 32 Đồ Chiểu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0377 328 281

Sinh tố Trà sữa Chè Foody.vn

Nhận xét