Sinh tố 52

Địa chỉ: 52 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0904 386 915

Coffee Sinh tố Trà sữa Foody.vn

Nhận xét