Quán ăn Tam Kỳ

Địa chỉ: 3 Nguyễn Văn Linh, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: 0904 736 674 - 0909 160 655

Cơm gà Mì quảng Foody.vn

Nhận xét