Nước mía Ánh Phượng

Địa chỉ: 99 Trưng Nhị, Phường 1, Tp Vũng Tàu

nước mía chè bưởi foody.vn

Nhận xét