Nước mía Ánh Phượng

Địa chỉ: 99 Trưng Nhị, Phường 1, Tp Vũng Tàu

Nước mía Chè bưởi Foody.vn

Nhận xét