Ngọc Thạch Quán

Ngọc Thạch Quán (1)
Địa chỉ: 18 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0795 277 272

Ngọc Thạch Quán (2)
Địa chỉ: 778 Đường 30/4, Phường 11, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0795 277 272

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này