Nam nướng Nam An (1)

Địa chỉ: 39 Phạm Hữu Chí, khu phố Ngọc Hà, thị xã Phú Mỹ
Điện thoại: 0934 697 912
Facebook: fb/naman

nem nướng bò nướng foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này