Khoai lang lắc Mr Khoai

Địa chỉ: 35 Đồ Chiểu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0975 071 729

Khoai lang lắc phô mai Khoai lang lắc xí muội Foody.vn

Nhận xét