Kem bơ (Nguyễn Du)

Địa chỉ: 6 Nguyễn Du, Phường 1, Tp Vũng Tàu

Coffee Kem bơ Foody.vn

Nhận xét