Hủ tiếu Vòng xoay Dầu khí

Địa chỉ: 414 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn Anh Ninh, Tp Vũng Tàu

hủ tiếu nui foody.vn

Nhận xét