Gà rán Mr Mít

Địa chỉ: 19 Đồ Chiểu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0908 447 236
Facebook: fb/mrmit

Gà rán Khoai lắc Trà sữa Foody.vn

Nhận xét