Cơm tấm Trọng

Địa chỉ: Chợ đêm Bà Rịa, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa

cơm sườn cơm gà cơm heo quay foody.vn

Nhận xét