Cơm tấm Trọng

Địa chỉ: Chợ đêm Bà Rịa, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa

Cơm sườn Cơm gà Cơm heo quay Foody.vn

Nhận xét