Chè Út Phượng

Địa chỉ: 385 Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Nguyên, Tp Bà Rịa
Điện thoại: 0396 893 059 - 0829 140 482
Facebook: fb/cheutphuong

trà sữa chè thái chè khúc bạch foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này