Canh bún tôm khô (Đồ Chiểu)

Địa chỉ: 42 Đồ Chiểu, Phường 1, Tp Vũng Tàu

canh bún tôm khô foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này