Canh bún tôm khô (Đồ Chiểu)

Địa chỉ: 42 Đồ Chiểu, Phường 1, Tp Vũng Tàu

Canh bún tôm khô Foody.vn

Nhận xét