Bún bò Huế (Nam Kỳ Khởi Nghĩa)

Địa chỉ: 182 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu

Bún bò Bún giò Foody.vn

Nhận xét