Bánh tráng nướng Bin Múp

Bin Múp (1)
Địa chỉ: 224 Ba Cu, Phường 4, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0917 778 751 - 0767 022 150

Bin Múp (2)
Địa chỉ: 24 Kha Vạn Cân, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0917 778 751 - 0767 022 150

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này