Bánh rán Đăng Khoa

Địa chỉ: 250 Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: 0788 868 679

Bánh rán Đô Rê Mon Foody.vn

Nhận xét