Bánh bèo Miếu bà Long Bình

Địa chỉ: Bùi Công Minh, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền

Bánh bèo Foody.vn

Nhận xét