Bánh bèo Miếu bà Long Bình

Địa chỉ: Bùi Công Minh, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền

bánh bèo foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này