Ốc Hiền

Địa chỉ: 121 Lý Tự Trọng, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0907 819 675

ốc hải sản foody.vn

Nhận xét