Nhà hàng Trung tâm Hành chính

Địa chỉ: 179 Bạch Đằng, phường Phước Trung, Tp Bà Rịa
Điện thoại: (0254) 3727 456
Facebook: fb/nhahangtthc

coffee cơm trưa tiệc liên hoan foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này