Nhà hàng Thanh Bình

Địa chỉ: Phạm Văn Đồng, Khu 7, huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0984 858 190 - 0948 132 441
Website: thanhbinh.site

Cơm Lẩu Hải sản Karaoke Foody.vn Tripadvisor.com


Nhận xét