Nhà hàng Minh Phương

Địa chỉ: ấp Phước Lâm, Hương lộ 5, xã Phước Hưng, huyện Long Điền
Điện thoại: 0909 778 857

Tiệc cưới Foody.vn

Nhận xét