Nhà hàng Hương Huế

Địa chỉ: 142 Đường 27/4, phường Phước Hiệp, Tp Bà Rịa
Điện thoại: 0916 403 427

món Huế hải sản foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này