Mạnh Hùng Quán

Địa chỉ: 18/39 Ô6, khu phố Hải Sơn, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (gần Dinh Cô)
Điện thoại: 0949 925 269 - 0888 364 929
Website: manhhung.site
Facebook: fb/manhhung

pizza hải sản foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này