Hải sản Kà Na

Địa chỉ: Bờ kè Phước Hải, Trần Hưng Đạo, huyện Đất Đỏ
Điện thoại: 0928 877 889
Facebook: fb/kanaseafood

cơm lẩu hải sản foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này