Chè thái A Kèn

Địa chỉ: 34 Đồ Chiểu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3510 679
Hotline: 0938 727 202 - 0937 012 349

chè sinh tố foody.vn

Nhận xét