Bánh tiêu (Đồ Chiểu)

Địa chỉ: 43 Đồ Chiểu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3816 414

bánh tiêu bánh chuối foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này