Bánh khọt Miền Đông

Địa chỉ: 59 Bà Triệu, Phường 4, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3810 569
Hotline: 0918 251 400

bánh khọt foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này