Yummy Yummy Restaurant

Địa chỉ: 6 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3570 551
Facebook: fb/yummy

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vn Tripadvisor.com
Nhận xét