The Dining Restaurant (The Imperial Hotel)

Địa chỉ: 159 Thùy Vân, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3628 888 ext 714
Website: imperialhotel.vn

buffet cơm lẩu hải sản foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này