The Dining Restaurant (The Imperial Hotel)

Địa chỉ: 159 Thùy Vân, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3628 888 ext 714
Website: imperialhotel.vn

Buffet Cơm Lẩu Hải sản Foody.vnNhận xét