Streats Restaurant

Địa chỉ: 117 Thùy Vân, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3526 008

Món Á Món Âu Foody.vn Tripadvisor.com

Nhận xét