Sin Việt Restaurant

Địa chỉ: 2B Ba Cu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3515 818
Hotline: 0973 656 228
Facebook: fb/sinviet

cơm Việt ẩm thực Singapore foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này