Shifu Chinese Bistro

Địa chỉ: The Imperial Hotel, 159 Thùy Vân, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3628 888 ext 756
Website: imperialhotel.vn

ẩm thực Trung Hoa foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này