Phở Việt

Địa chỉ: 9 Đồ Chiểu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 2211 732
Facebook: fb/phoviet

Phở gà Phở bò Foody.vnNhận xét