Phở Việt

Địa chỉ: 9 Đồ Chiểu, Phường 1, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 2211 732
Facebook: fb/phoviet

phở gà phở bò foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này