Phở Rồng Bay

Địa chỉ: 403 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0704 831 406

phở bò phở gà foody.vn

Nhận xét