Phở Bình

Địa chỉ: 39 Trần Đồng, Phường 3, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0914 044 769 - 0903 727 235
Facebook: fb/phobinh

phở bò phở gà foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này