Phở Bắc Trung Hoa (2)

Địa chỉ: 80 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0908 783 512
Facebook: fb/bactrunghoa

phở bò phở gà foody.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này