Phở Bắc Trung Hoa (1)

Địa chỉ: 285/12 Bình Giã, Phường 8, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0908 783 512
Facebook: fb/bactrunghoa

Phở bò Phở gà Foody.vn

Nhận xét