Ocean Bay Seafood Restaurant

Địa chỉ: 115 Trần Phú, Phường 5, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 6558 888 - 3848 888
Facebook: fb/oceanbay

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vn Tripadvisor.com
Nhận xét