Nhà hàng Vườn Cau

Địa chỉ: 59 Ngô Đức Kế, Phường 7, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3837 887
Facebook: fb/vuoncau

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vnNhận xét