Nhà hàng Vạn Chài

Địa chỉ: 2 - 4 Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: 0907 444 455 - 0901 558 866
Facebook: fb/vanchai

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vn Tripadvisor.com
Nhận xét