Nhà hàng Tri Kỷ

Địa chỉ: Khu 5, Nguyễn Đức Thuận, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3830 294
Hotline: 0903 889 866
Facebook: triky.site

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vn Tripadvisor.com


Nhận xét