Nhà hàng Thu Ba

Địa chỉ: Võ Thị Sáu, Khu 7, huyện Côn Đảo
Điện thoại: (0254) 3830 255
Hotline: 0908 832 023

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vn Tripadvisor.com

Nhận xét