Nhà hàng Thiên Trang

Địa chỉ: Thôn 10, xã Long Sơn, Tp Vũng Tàu
Điện thoại: (0254) 3636 999 - 3636 679

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vn


Nhận xét