Nhà hàng Tất Thắng

Địa chỉ: 54, Quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ

Món Hàn Foody.vn

Nhận xét