Nhà hàng Sang Tuyền

Địa chỉ: Nguyễn Huệ, Khu 5, huyện Côn Đảo
Điện thoại: 0918 580 072
Website: sangtuyen.site
Facebook: fb/sangtuyen

Cơm Lẩu Hải sản Foody.vnNhận xét